ZDaemon info

Każde oprogramowanie wykorzystuje pliki w różnych formatach. Niektóre z tych plików są używane jako pliki źródłowe lub pliki konfiguracyjne wymagane do prawidłowego uruchomienia programu ZDaemon. Druga kategoria to formaty plików, w których program może zapisać wynik swojej pracy.

Poniżej znajduje się lista rozszerzeń plików obsługiwanych i używanych przez program ZDaemon. Pliki z rozszerzeniami wymienionymi poniżej mogą zawierać ustawienia, konfiguracje lub inne dane wejściowe programu ZDaemon, a także projekty lub dane, które program ZDaemon może wyświetlać lub edytować.

Rozszerzenia plików powiązane z ZDaemon