Rozszerzenia plików zaczynające się na literę C

# Rozszerzenie pliku Nazwa pliku
1 .C Rozszerzenie pliku C/C++ Source Code Format
2 .C# Rozszerzenie pliku Microsoft Visual C#
3 .C++ Rozszerzenie pliku C++ Source Code
4 .C-- Rozszerzenie pliku Sphinx C-- Language Source Code
5 .C-MAP Rozszerzenie pliku C-map
6 .C00 Rozszerzenie pliku WinAce Split Archive Format
7 .C000 Rozszerzenie pliku Genie Backup Manager Compressed Split Backup Format
8 .C01 Rozszerzenie pliku WinAce Split Archive Part 1 Format
9 .C02 Rozszerzenie pliku WinAce Split Archive Part 1 Format
10 .C03 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
11 .C04 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
12 .C05 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
13 .C06 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
14 .C07 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
15 .C08 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
16 .C09 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
17 .C1 Rozszerzenie pliku Pov-Ray For Windows 3.x Scenes Advanced Newltpot
18 .C10 Rozszerzenie pliku WinAce Split Archive Part 10
19 .C11 Rozszerzenie pliku CARE-S InfoWorks User Defined Pollutant Detail
20 .C16 Rozszerzenie pliku C16 Creatures 3/Docking Station Image
21 .C18 Rozszerzenie pliku Dassault Systemes Catia V4 Sequential
22 .C1P Rozszerzenie pliku Capture One Preview Data Format
23 .C1S Rozszerzenie pliku Photo Cache
24 .C1W Rozszerzenie pliku Capture One Work Data Format
25 .C2 Rozszerzenie pliku Pov-Ray For Windows 3.x Scenes Advanced Newltpot
26 .C21 Rozszerzenie pliku CARE-S InfoWorks Defined Pollutant Detail
27 .C24 Rozszerzenie pliku Drive Image Ace
28 .C2C Rozszerzenie pliku CopyToDVD Project
29 .C2D Rozszerzenie pliku WinOnCD Disc Image
30 .C2E Rozszerzenie pliku Chinese Dictionary Index
31 .C2K Rozszerzenie pliku Microsoft Project Holidays
32 .C2R Rozszerzenie pliku Windows Media Center Click-To-Record Format
33 .C2U Rozszerzenie pliku Texas Instruments CBL 2 OS Format
34 .C2V Rozszerzenie pliku WellSight Systems License Information
35 .C2W Rozszerzenie pliku WaterCAD
36 .C2X Rozszerzenie pliku WinOnCD
37 .C3 Rozszerzenie pliku Pov-Ray For Windows 3.1 Scenes Advanced Newltpot
38 .C32 Rozszerzenie pliku Syslinux COM32 Module
39 .C39 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
40 .C3D Rozszerzenie pliku Coordinate 3D Format
41 .C3D1 Rozszerzenie pliku Chem3D Cartesian 1 Chemical Modeller
42 .C3D2 Rozszerzenie pliku Chem3D Cartesian 2 Chemical Modeller
43 .C3E Rozszerzenie pliku CYPE Related
44 .C3L Rozszerzenie pliku CommView License Format
45 .C3P Rozszerzenie pliku XPanel Project Format
46 .C3T Rozszerzenie pliku Chemical Template
47 .C3XML Rozszerzenie pliku Chem3D XML Format
48 .C3Z Rozszerzenie pliku OpenQwaq 3D Model Format
49 .C4 Rozszerzenie pliku JEDMICS Image Format
50 .C40 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
51 .C41 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
52 .C42 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
53 .C43 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
54 .C44 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
55 .C45 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
56 .C46 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
57 .C47 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
58 .C48 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
59 .C49 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
60 .C4B Rozszerzenie pliku Clonk Data Format
61 .C4D Rozszerzenie pliku Cinema 4D Model Format
62 .C4DUPDATE Rozszerzenie pliku Cinema 4D Update
63 .C4F Rozszerzenie pliku Clonk Game Round
64 .C4G Rozszerzenie pliku Clonk Game System
65 .C4I Rozszerzenie pliku Clonk Object Format
66 .C4K Rozszerzenie pliku Clonk Key Format
67 .C4L Rozszerzenie pliku Clonk Data Format
68 .C4M Rozszerzenie pliku Clonk Game Data Format
69 .C4P Rozszerzenie pliku CrossOver Software Installer Format
70 .C4S Rozszerzenie pliku Clonk Game Scenario
71 .C4U Rozszerzenie pliku OpenClonk Update System
72 .C4V Rozszerzenie pliku Clonk Game Video
73 .C50 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
74 .C51 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
75 .C52 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
76 .C53 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
77 .C54 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
78 .C55 Rozszerzenie pliku Split Multi-volume ACE Compressed Format Archive
79 .C6 Rozszerzenie pliku Organic 2D/3D Drafting & 3D Modelling
80 .C64 Rozszerzenie pliku Commodore 64 ROM Image
81 .C85 Rozszerzenie pliku RISC OS JPEG Bitmap Image
82 .CA Rozszerzenie pliku Initial Telnet Cache
83 .CA1 Rozszerzenie pliku Delphi Install Disk
84 .CA2 Rozszerzenie pliku Delphi Install Disk12
85 .CA3 Rozszerzenie pliku Casio WK-1800 Keyboard Audio Data Format
86 .CA4 Rozszerzenie pliku Delphi Installation
87 .CA5 Rozszerzenie pliku Delphi Installation
88 .CAA Rozszerzenie pliku CleanApp Archive
89 .CAB Rozszerzenie pliku Windows Cabinet Format
90 .CABAL Rozszerzenie pliku Haskell Cabal
91 .CAC Rozszerzenie pliku DBASE IV Executable
92 .CACHE Rozszerzenie pliku Cache Format
93 .CACHE-2 Rozszerzenie pliku VLC Media Player Font Cache
94 .CACHE-3 Rozszerzenie pliku VLC Media Player Font Cache
95 .CACHE2 Rozszerzenie pliku Pro/ENGINEER
96 .CACHEDMSG Rozszerzenie pliku Valve Steam Cache Format
97 .CACHEDUMP Rozszerzenie pliku Microsoft Windows System Data Format
98 .CACHED_ICON Rozszerzenie pliku HERE Maps For Android Icon Cache Format
99 .CACTION Rozszerzenie pliku Automator Converter Action
100 .CAD Rozszerzenie pliku BobCAD-CAM Format
101 .CADC Rozszerzenie pliku Corpatla Data Container Format
102 .CADOC Rozszerzenie pliku Clicker App Document Format
103 .CADRG Rozszerzenie pliku Compressed ARC Raster Graphic
104 .CAE Rozszerzenie pliku Abaqus CAE Model
105 .CAF Rozszerzenie pliku Core Audio Format
106 .CAFF Rozszerzenie pliku Core Audio Format
107 .CAG Rozszerzenie pliku ClipArt Gallery Package
108 .CAH Rozszerzenie pliku Ulead Photo Explorer Thumbnail Cache
109 .CAI Rozszerzenie pliku SeeYou Flight Data
110 .CAJ Rozszerzenie pliku China Academic Journals Full-text Database
111 .CAKEWALKSTUDIOWARE Rozszerzenie pliku Cakewalk Studioware Data Format
112 .CAKEWALKWINDOWLAYOUT Rozszerzenie pliku Cakewalk Window Layout
113 .CAL Rozszerzenie pliku 3ds Max Pose Adjustment Format
114 .CALB Rozszerzenie pliku Coolect Album Format
115 .CALCA Rozszerzenie pliku Calca Document Format
116 .CALENDARLOCKS Rozszerzenie pliku Apple Calendar Format
117 .CALIB Rozszerzenie pliku Chief Architect Library Format
118 .CALIBRE Rozszerzenie pliku Calibre Device Data Format
119 .CALIBZ Rozszerzenie pliku Chief Architect Symbol
120 .CALIPERSKIN Rozszerzenie pliku Screen Calipers Skin Format
121 .CALS Rozszerzenie pliku CALS Raster Graphic Format
122 .CALX Rozszerzenie pliku Calendar Printing Assistant Template
123 .CAM Rozszerzenie pliku Gerber CAM Job Format
124 .CAM-FT Rozszerzenie pliku CircuitCAM Footpring Data Format
125 .CAM-GMC Rozszerzenie pliku CircuitCAM Version 6.2 GMC Library Data Format
126 .CAM-PKG Rozszerzenie pliku CircuitCAM Design Package Format
127 .CAMELSOUNDS Rozszerzenie pliku Camel Audio Alchemy Sound Library Format
128 .CAMERROR Rozszerzenie pliku Camtasia Studio Error Log Format
129 .CAMM Rozszerzenie pliku Espresso Mind Map Document
130 .CAMP Rozszerzenie pliku WCS CAMP
131 .CAMPROJ Rozszerzenie pliku Camtasia Studio Project
132 .CAMREC Rozszerzenie pliku Camtasia Studio Screen Recording
133 .CAMTHTR Rozszerzenie pliku Camtasia Studio Theater
134 .CAMV Rozszerzenie pliku Camtasia Video Format
135 .CAN Rozszerzenie pliku Canon Navigator Fax Document
136 .CANF Rozszerzenie pliku CanOpener
137 .CANIM Rozszerzenie pliku Shank Game
138 .CANNEDSEARCH Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Finder Predefined Search
139 .CAOS Rozszerzenie pliku CanOpener Preference
140 .CAP Rozszerzenie pliku Packet Capture Format
141 .CAPFILE Rozszerzenie pliku Ruby Capistrano Instruction
142 .CAPROJ Rozszerzenie pliku Construct Project Format
143 .CAPS Rozszerzenie pliku CaptureSaver
144 .CAPT Rozszerzenie pliku Linrock Capito Data Format
145 .CAPX Rozszerzenie pliku Construct Compressed Project Format
146 .CAPXML Rozszerzenie pliku Capella XML Document Format
147 .CAR Rozszerzenie pliku Car Explorer Data Format
148 .CARB Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Carbon Package
149 .CARC Rozszerzenie pliku Nintendo DS Compressed Archive Format
150 .CARD Rozszerzenie pliku Funkiball Adventure
151 .CARO Rozszerzenie pliku Adobe Acrobat Creatorcode
152 .CAS Rozszerzenie pliku Autodesk AutoCAD License Format
153 .CASCII Rozszerzenie pliku CACTVS Chemical ASCII Format
154 .CASE Rozszerzenie pliku SlipCover Case Template
155 .CASTEP Rozszerzenie pliku CASTEP Data Format
156 .CAT Rozszerzenie pliku Microsoft Security Catalog Format
157 .CAT4D Rozszerzenie pliku Cinema 4D Catalog
158 .CATALOG Rozszerzenie pliku CATIA Catalog
159 .CATANALYSIS Rozszerzenie pliku CATIA Analysis
160 .CATDRAWING Rozszerzenie pliku CATIA Drawing
161 .CATFCT Rozszerzenie pliku CATIA CATfct
162 .CATKNOWLEDGE Rozszerzenie pliku CATIA CATKnowledge
163 .CATMATERIAL Rozszerzenie pliku CATIA CATMaterial
164 .CATOM Rozszerzenie pliku Chief Architect Catalogue
165 .CATPART Rozszerzenie pliku CATIA V5 Part Format
166 .CATPREFERENCES Rozszerzenie pliku CATIA Preferences
167 .CATPROCESS Rozszerzenie pliku CATIA Process
168 .CATPRODUCT Rozszerzenie pliku CATIA V5 Assembly Format
169 .CATRASTER Rozszerzenie pliku CATIA Raster
170 .CATRESOURCE Rozszerzenie pliku CATIA Resource
171 .CATSCRIPT Rozszerzenie pliku CATIA Script Format
172 .CATSETTINGS Rozszerzenie pliku CATIA Settings
173 .CATSHAPE Rozszerzenie pliku CATIA Shape
174 .CATSWL Rozszerzenie pliku CATIA CATSwl
175 .CATSYSTEM Rozszerzenie pliku CATIA Functional Systems
176 .CATVBS Rozszerzenie pliku CATIA Script Format
177 .CAV Rozszerzenie pliku Comodo Virus Definitions Format
178 .CAVS Rozszerzenie pliku Chinese AVS Video Format
179 .CAWR Rozszerzenie pliku Espresso Workreport Document
180 .CAX Rozszerzenie pliku VCollab 3D Model
181 .CA_ Rozszerzenie pliku Microsoft Cabinet Archive Format
182 .CB Rozszerzenie pliku Microsoft Clean Boot
183 .CB1 Rozszerzenie pliku CARE-S InfoWorks Biochemical Oxygen Detail
184 .CB4 Rozszerzenie pliku Actuate Analytics
185 .CB7 Rozszerzenie pliku Comic Book 7-Zip Archive
186 .CBA Rozszerzenie pliku Comic Book ACE Archive
187 .CBB Rozszerzenie pliku ChessBase Search Booster
188 .CBC Rozszerzenie pliku Comic Book Collection
189 .CBCP Rozszerzenie pliku CodeBaby Production Studio Character Package
190 .CBD Rozszerzenie pliku Corel WordPerfect Dictionary
191 .CBDS Rozszerzenie pliku Comic Book DS Format
192 .CBF Rozszerzenie pliku Calendar Builder Format
193 .CBG Rozszerzenie pliku ChessBase Game Moves Format
194 .CBH Rozszerzenie pliku ChessBase Database Header Format
195 .CBK Rozszerzenie pliku Backup Configuration Format
196 .CBL Rozszerzenie pliku COBOL Source Code Format
197 .CBM Rozszerzenie pliku Bitmap Image Format
198 .CBMAP Rozszerzenie pliku Containment Breach Map Format
199 .CBMV Rozszerzenie pliku Comic Book Millennium Collection
200 .CBN Rozszerzenie pliku PaperMaster Cabinet
201 .CBO Rozszerzenie pliku Microsoft Interactive Training
202 .CBOARD Rozszerzenie pliku Final Cut Pro Color Board Preset Format
203 .CBP Rozszerzenie pliku Code::Blocks Project Format
204 .CBPLUGIN Rozszerzenie pliku Code::Blocks Plugin
205 .CBPROJ Rozszerzenie pliku C++ Builder Project
206 .CBQ Rozszerzenie pliku StarOS Script
207 .CBR Rozszerzenie pliku Comic Book Archive Format Or ComicBook Reader Format
208 .CBS Rozszerzenie pliku Comodo Backup Script
209 .CBT Rozszerzenie pliku CDisplay TAR Comic Book Format
210 .CBU Rozszerzenie pliku Comodo Backup Format
211 .CBV Rozszerzenie pliku ChessBase Database Format
212 .CBW Rozszerzenie pliku ComicRack Webcomics
213 .CBX Rozszerzenie pliku Rational XDE
214 .CBXML Rozszerzenie pliku CodeBox XML Library
215 .CBZ Rozszerzenie pliku Comic Book Archive Format Or ComicBook Reader Format
216 .CC Rozszerzenie pliku C++ Source Code Format
217 .CC1 Rozszerzenie pliku Briggs Softworks Calendar Commander
218 .CC2 Rozszerzenie pliku Calendar Commander Calendar Data Format
219 .CC3 Rozszerzenie pliku CUEcards Data Format
220 .CC4 Rozszerzenie pliku Crossword Compiler Crossword Puzzle Format
221 .CCA Rozszerzenie pliku Multimedia Fusion Format
222 .CCB Rozszerzenie pliku Visual Basic Animated Button Configuration
223 .CCBI Rozszerzenie pliku CocosBuilder Data Format
224 .CCBJS Rozszerzenie pliku CopperCube JavaScript Scene
225 .CCC Rozszerzenie pliku Microsoft Internet Chat Conversation Log
226 .CCD Rozszerzenie pliku CloneCD Disc Image
227 .CCE Rozszerzenie pliku Calendar Creator 2 Event
228 .CCF Rozszerzenie pliku CryptLoad Container Format
229 .CCFG Rozszerzenie pliku BartPE Configuration Format
230 .CCGAME Rozszerzenie pliku XNA Creators Club Game Package
231 .CCH Rozszerzenie pliku Photomodeler Photochip Thumbnail Format
232 .CCI Rozszerzenie pliku Champions Interlace Compressed Picture Image Format
233 .CCIP Rozszerzenie pliku Curse Client Install Package
234 .CCJ Rozszerzenie pliku Crossword Compiler Compiled Crossword Applet
235 .CCK Rozszerzenie pliku Corel Clipart
236 .CCL Rozszerzenie pliku CCTools Levelset
237 .CCLD Rozszerzenie pliku Construction Clouds Data Format
238 .CCM Rozszerzenie pliku Multimedia Fusion Custom Menu
239 .CCMG Rozszerzenie pliku STAR-CD Solver Ready Geometry Data Format
240 .CCMP Rozszerzenie pliku STAR-CD Results Data Format
241 .CCMT Rozszerzenie pliku STAR-CD Transient Data Format
242 .CCN Rozszerzenie pliku Multimedia Fusion Development Format
243 .CCO Rozszerzenie pliku Apple Cocoa
244 .CCP Rozszerzenie pliku CloneCD Profiles Format
245 .CCP4 Rozszerzenie pliku Collaborative Computational Project Number 4 Format
246 .CCPROJ Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Cloud Service Project Format
247 .CCR Rozszerzenie pliku ASTM Continuity Of Care Record
248 .CCRF Rozszerzenie pliku Calcomp Raster Bitmap Image
249 .CCS Rozszerzenie pliku TrialDirector Clip Script Format
250 .CCSCC Rozszerzenie pliku ClearCase Source Control Info Format
251 .CCT Rozszerzenie pliku Director Protected Cast Resource
252 .CCU Rozszerzenie pliku CryptLoad Update Data Format
253 .CCW Rozszerzenie pliku Crossword Compiler Saved Puzzle
254 .CCWSLN Rozszerzenie pliku Connected Components Workbench
255 .CCX Rozszerzenie pliku Click & Create Extension
256 .CCXML Rozszerzenie pliku Call Control EXtensible Markup Language
257 .CD Rozszerzenie pliku Visual Studio Class Diagram
258 .CD2 Rozszerzenie pliku DATAIR Cafeteria Document System Custom Text
259 .CD5 Rozszerzenie pliku Chasys Draw Image
260 .CDA Rozszerzenie pliku CD Audio Track
261 .CDADJ Rozszerzenie pliku Cyberlink PowerDirector Data Format
262 .CDATA Rozszerzenie pliku Command & Conquer 3 Audio
263 .CDB Rozszerzenie pliku Symbian Phonebook Database
264 .CDBCMSG Rozszerzenie pliku CIM Database CMSG Data Format
265 .CDC Rozszerzenie pliku AutoCAD DesignCenter Preview Cache Format
266 .CDD Rozszerzenie pliku ConceptDraw PRO Document
267 .CDDA Rozszerzenie pliku CD Digital Audio Format
268 .CDDX Rozszerzenie pliku Circuit Diagram Document
269 .CDDZ Rozszerzenie pliku ConceptDraw Document Format
270 .CDE Rozszerzenie pliku CADKEY Dynamic Extension
271 .CDEM Rozszerzenie pliku CompeGPS Land Landscape
272 .CDF Rozszerzenie pliku Computable Document Format
273 .CDF-MS Rozszerzenie pliku ClickOnce Compiled Manifest Format
274 .CDFX Rozszerzenie pliku Cindex
275 .CDG Rozszerzenie pliku DART Karaoke Studio Lyrics Format
276 .CDI Rozszerzenie pliku DiscJuggler Disc Image
277 .CDJ Rozszerzenie pliku DiscJuggler CD-ROM Data
278 .CDK Rozszerzenie pliku Calamus SL Document
279 .CDL Rozszerzenie pliku CADKEY Wireframe Design Format
280 .CDLX Rozszerzenie pliku Audition CD Layout Format
281 .CDM Rozszerzenie pliku NTI CD-Maker Image
282 .CDMEDIA Rozszerzenie pliku Boxer For Mac Cd-rom
283 .CDML Rozszerzenie pliku Creately Document Markup Language Document Format
284 .CDMM Rozszerzenie pliku ConceptDraw MINDMAP Document
285 .CDMP Rozszerzenie pliku WCS Device Model Profile
286 .CDMT Rozszerzenie pliku ConceptDraw MINDMAP Template
287 .CDMTZ Rozszerzenie pliku Compressed ConceptDraw MINDMAP Template
288 .CDMZ Rozszerzenie pliku Compressed ConceptDraw MINDMAP Document
289 .CDO Rozszerzenie pliku Crescendo Music Score Format
290 .CDOC Rozszerzenie pliku DigiDoc Client Container
291 .CDP Rozszerzenie pliku Trainz Simulator Content Dispatcher Pack
292 .CDP2 Rozszerzenie pliku Trainz Classics Content Dispatcher Pack 2
293 .CDPROJ Rozszerzenie pliku CppDepend Project Format
294 .CDPX Rozszerzenie pliku ConceptDraw PROJECT XML Format
295 .CDPZ Rozszerzenie pliku ConceptDraw PROJECT Document
296 .CDR Rozszerzenie pliku CorelDRAW Image Format
297 .CDR3 Rozszerzenie pliku CorelDRAW 3 For Mac Vector Or Bitmap Image
298 .CDR4 Rozszerzenie pliku CorelDRAW 4 For Mac Vector Or Bitmap Image
299 .CDR5 Rozszerzenie pliku CorelDRAW 5 For Mac Vector Or Bitmap Image
300 .CDR6 Rozszerzenie pliku CorelDRAW 6 For Mac Vector Or Bitmap Image
301 .CDRW Rozszerzenie pliku CorelDRAW For Mac
302 .CDRX Rozszerzenie pliku Bosch Crash Data Retrieval Data Format
303 .CDRZIP Rozszerzenie pliku DICOM Compressed Image
304 .CDS Rozszerzenie pliku ChemDraw Stationery Document
305 .CDSG Rozszerzenie pliku DrawMusic Chord Song
306 .CDSX Rozszerzenie pliku ConceptDraw PRO XML Slide Show Format
307 .CDT Rozszerzenie pliku CorelDRAW Image Template
308 .CDT6 Rozszerzenie pliku CorelDRAW 6 For Mac Template
309 .CDTX Rozszerzenie pliku ConceptDraw PRO XML Template Format
310 .CDT_ Rozszerzenie pliku CorelDRAW For Mac Template
311 .CDU Rozszerzenie pliku CDU Paint Image Format
312 .CDV Rozszerzenie pliku CatDV Catalog
313 .CDW Rozszerzenie pliku KOMPAS Document
314 .CDWS Rozszerzenie pliku CorelDraw Workspace Format
315 .CDX Rozszerzenie pliku CorelDRAW Compressed Drawing Format
316 .CDXL Rozszerzenie pliku Amiga Movie Format
317 .CDXML Rozszerzenie pliku ChemDraw XML Format
318 .CDY Rozszerzenie pliku Cinderella Construction Data Format
319 .CDZ Rozszerzenie pliku ROM With A View Project Format
320 .CE Rozszerzenie pliku ComputerEyes Image
321 .CE0 Rozszerzenie pliku Winewar Worm
322 .CE1 Rozszerzenie pliku Computer Eyes Raw Image Format
323 .CE2 Rozszerzenie pliku Computer Eyes Raw Image Format
324 .CEA Rozszerzenie pliku DAZ 3D Carrara Pro Export
325 .CEB Rozszerzenie pliku Apabi EBook Format
326 .CEBX Rozszerzenie pliku Apabi E-Book Data Format
327 .CED Rozszerzenie pliku JVC Camera Video Data Format
328 .CEDATA Rozszerzenie pliku Pogoplug
329 .CEDF Rozszerzenie pliku TC Configuration Editor Data Format
330 .CEDPRJ Rozszerzenie pliku Ashampoo CoverEditor Project
331 .CEF Rozszerzenie pliku CenturionMail Encrypted Package
332 .CEI Rozszerzenie pliku CRiSP Harvest
333 .CEID Rozszerzenie pliku Seagate Dockstar Configuration Format
334 .CEIMG Rozszerzenie pliku CeRegEditor Registry Image
335 .CEKEY Rozszerzenie pliku McAfee VirusScan Configuration Format
336 .CEL Rozszerzenie pliku Affymetrix Probe Results Format
337 .CELL Rozszerzenie pliku CASTEP Supercell Material Data
338 .CELTX Rozszerzenie pliku Celtx Project Format
339 .CELX Rozszerzenie pliku Celestia Script
340 .CEM Rozszerzenie pliku Empire Earth Game Format
341 .CENON Rozszerzenie pliku Cenon Project Format
342 .CENON~ Rozszerzenie pliku Cenon Project Backup Format
343 .CEO Rozszerzenie pliku Winewar Worm
344 .CEP Rozszerzenie pliku CostOS Estimating Project Database Format
345 .CER Rozszerzenie pliku Internet Security Certificate
346 .CERBER Rozszerzenie pliku Cerber Ransomware Affected Data Format
347 .CERT Rozszerzenie pliku Netscape Certificate Index
348 .CERTAUTHORITYCONFIG Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Certificate Assistant Configuration
349 .CERTSIGNINGREQUEST Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Certificate Assistant
350 .CESF Rozszerzenie pliku Ultra TC Configuration Editor Script Format
351 .CET Rozszerzenie pliku Hitachi Cobol
352 .CETRAINER Rozszerzenie pliku DBVM
353 .CEX Rozszerzenie pliku SolidWorks Enterprise PDM Vault Export Format
354 .CEZEOKEY Rozszerzenie pliku CEZEO Key Data Format
355 .CF Rozszerzenie pliku Sendmail Configuration Format
356 .CF1 Rozszerzenie pliku Common Format 1 Format
357 .CF2 Rozszerzenie pliku Common Format Format
358 .CF5 Rozszerzenie pliku DocuWare
359 .CF7 Rozszerzenie pliku Toshiba ConfigFree Profile Handling Module
360 .CF8 Rozszerzenie pliku Cashflow Manager Data Format
361 .CF9 Rozszerzenie pliku Cashflow Manager Accounting Data Format
362 .CFA Rozszerzenie pliku Adobe Conformed Audio Format
363 .CFB Rozszerzenie pliku Disk Drill Recovered
364 .CFC Rozszerzenie pliku ColdFusion Component Format
365 .CFD Rozszerzenie pliku CryptoForge Document
366 .CFDI Rozszerzenie pliku Comprobante Fiscal Digital Por Internet
367 .CFE Rozszerzenie pliku CryptoForge Encrypted
368 .CFF Rozszerzenie pliku ColorImpact Color Formula Format
369 .CFF2 Rozszerzenie pliku Kodak Pandora Exported
370 .CFG Rozszerzenie pliku Configuration Format
371 .CFGE Rozszerzenie pliku Jewel Quest Configuration Format
372 .CFI Rozszerzenie pliku CleverForm Script
373 .CFK Rozszerzenie pliku Microsoft Developer Studio Diagram
374 .CFL Rozszerzenie pliku IMVU Product Format
375 .CFM Rozszerzenie pliku ColdFusion Markup Format
376 .CFML Rozszerzenie pliku ColdFusion Markup Language Format
377 .CFN Rozszerzenie pliku Calamus Font Data
378 .CFO Rozszerzenie pliku Turbo C Utilities C Form Object
379 .CFOS6LINK Rozszerzenie pliku CFos IPv6 Link Registration Data Format
380 .CFOSSPEED Rozszerzenie pliku CFosSpeed Registration Key Format
381 .CFP Rozszerzenie pliku Bitmap Native Format For CoverFactory
382 .CFPRESET Rozszerzenie pliku SA Color Finesse Plugin For Adobe After Effects
383 .CFR Rozszerzenie pliku Cross Fire Replay Format
384 .CFREPLAY Rozszerzenie pliku Crossfire Europe Replay
385 .CFS Rozszerzenie pliku INMOS Configuration Format
386 .CFT Rozszerzenie pliku CFast Graphics
387 .CFW Rozszerzenie pliku ChemFinder Form
388 .CFX Rozszerzenie pliku Magix Movie Edit Pro
389 .CFXR Rozszerzenie pliku Cocoa Sfxr Format
390 .CFXXE Rozszerzenie pliku Possibly Malware
391 .CFZ Rozszerzenie pliku Compressed Archive
392 .CG Rozszerzenie pliku Cg Program
393 .CG3 Rozszerzenie pliku Cabri 3D Document
394 .CG4 Rozszerzenie pliku CALS Group IV Bitmap Graphics
395 .CGA Rozszerzenie pliku Ventura Publisher CGA Display Font
396 .CGD Rozszerzenie pliku CricketGraph Data
397 .CGDB Rozszerzenie pliku Microsoft Clip Art Package
398 .CGF Rozszerzenie pliku Crytek Geometry Format
399 .CGFX Rozszerzenie pliku CgFX Shader Format
400 .CGI Rozszerzenie pliku Common Gateway Interface Script
401 .CGINC Rozszerzenie pliku Unity Custom Shader Include
402 .CGK Rozszerzenie pliku BlueSoleil
403 .CGM Rozszerzenie pliku Computer Graphics Metafile
404 .CGMAP Rozszerzenie pliku CityGuide Region Map
405 .CGNS Rozszerzenie pliku CFD General Notation System Data Format
406 .CGO Rozszerzenie pliku Railroad Tycoon 3 Car Properties
407 .CGP Rozszerzenie pliku PixelCryptor Encrypted Format
408 .CGR Rozszerzenie pliku CATIA Graphical Representation Format
409 .CGRP Rozszerzenie pliku Pro Tools Clip Group Format
410 .CGS Rozszerzenie pliku CGS General Motors CAD Drawing Format
411 .CGT Rozszerzenie pliku Gold Parsing System Compiled Grammar Table
412 .CGV Rozszerzenie pliku OSLay Parameters Data Format
413 .CGVP Rozszerzenie pliku NVidia Cg Programming Language XML
414 .CGX Rozszerzenie pliku ARM RL-TCPnet HTTP Web Server XML Web Page Update Script
415 .CGZ Rozszerzenie pliku Linux Drivers Archive
416 .CH Rozszerzenie pliku OS/2 Configuration
417 .CH1 Rozszerzenie pliku IBM Freelance Graphics Chart
418 .CH10 Rozszerzenie pliku Irig 106 Original Recording
419 .CH3 Rozszerzenie pliku Harvard Graphics DOS Chart Format
420 .CH4 Rozszerzenie pliku WSxM
421 .CH5 Rozszerzenie pliku VisIt
422 .CH6 Rozszerzenie pliku ZX-Paintbrush Character Format
423 .CH8 Rozszerzenie pliku ZX-Paintbrush Character Format
424 .CHA Rozszerzenie pliku IRC Chat Configuration Format
425 .CHAM Rozszerzenie pliku Compiled HAM Format
426 .CHANGEDB Rozszerzenie pliku SQLite Data Format
427 .CHANGEDB-JOURNAL Rozszerzenie pliku SQLite Data Format
428 .CHAP Rozszerzenie pliku MP4 Movie Chapter
429 .CHAPTERS Rozszerzenie pliku ChapterGrabber Data Format
430 .CHAR Rozszerzenie pliku Nintendo DS Character Tile Data Format
431 .CHARMM Rozszerzenie pliku CHARMm Chemical Modeller Input
432 .CHARSCIRPT Rozszerzenie pliku Divinity: Original Sin Game Data Format
433 .CHARSET Rozszerzenie pliku Character Set
434 .CHART Rozszerzenie pliku Feedback Chart Format
435 .CHAT Rozszerzenie pliku IRC Chat Configuration Format
436 .CHATLOG Rozszerzenie pliku Adium Chat Log
437 .CHC Rozszerzenie pliku HCFR Colorimeter Data Format
438 .CHD Rozszerzenie pliku MAME Hard Disk Image
439 .CHE Rozszerzenie pliku CHwinEHE Project
440 .CHECK Rozszerzenie pliku CASTEP Check Binary Data Format
441 .CHEF Rozszerzenie pliku Chef Source Code Format
442 .CHEM Rozszerzenie pliku WRF/CHEM Chemical Data Format
443 .CHESSTITANSSAVE-MS Rozszerzenie pliku Microsoft Chess Titans Saved Game
444 .CHF Rozszerzenie pliku PcAnywhere Remote Control
445 .CHG Rozszerzenie pliku Quicken Online Data Format
446 .CHH Rozszerzenie pliku C++ Header
447 .CHI Rozszerzenie pliku Microsoft Help Index
448 .CHJ Rozszerzenie pliku IBM SPSS Interview Cache
449 .CHK Rozszerzenie pliku ScanDisk Format Fragment
450 .CHKN Rozszerzenie pliku IMVU Create Mode Temporary
451 .CHKSPLIT Rozszerzenie pliku Incredible Bee Archiver Checksum
452 .CHL Rozszerzenie pliku Microsoft Internet Explorer Channel Information Format
453 .CHLS Rozszerzenie pliku Charles Session Format
454 .CHM Rozszerzenie pliku Compiled HTML Help Format
455 .CHML Rozszerzenie pliku Chameleon Encrypted Database Format
456 .CHMPRJ Rozszerzenie pliku Abee CHM Maker HTML Archive Format
457 .CHM_1029 Rozszerzenie pliku Microsoft Installation Data Format
458 .CHN Rozszerzenie pliku Ethnograph Data
459 .CHO Rozszerzenie pliku Animation:Master Choreography
460 .CHORD Rozszerzenie pliku Song Chords Format
461 .CHP Rozszerzenie pliku Ventura Publisher Chapter Document
462 .CHQ Rozszerzenie pliku Microsoft Help Combined Full-text Search
463 .CHR Rozszerzenie pliku 3ds Max Characters Format
464 .CHR0 Rozszerzenie pliku Nintendo Wii Model Animation Format
465 .CHRPARAMS Rozszerzenie pliku CryENGINE Character Parameters Format
466 .CHS Rozszerzenie pliku Windows Chinese Noise-Word List Format
467 .CHT Rozszerzenie pliku SNES Cheat Format
468 .CHTML Rozszerzenie pliku Compact HTML Document
469 .CHU Rozszerzenie pliku Infinity Engine Game Data Format
470 .CHUNK001 Rozszerzenie pliku File Splitter Split Archive Part 1
471 .CHUZZLEDELUXESAVEDGAME Rozszerzenie pliku Chuzzle Deluxe Saved Game Format
472 .CHV Rozszerzenie pliku ChView Interactive Star Map Format
473 .CHW Rozszerzenie pliku Compiled Help Index Format
474 .CHX Rozszerzenie pliku AutoCAD Standards Check Format
475 .CHY Rozszerzenie pliku FileMaker Pro Data Format
476 .CI Rozszerzenie pliku CitectSCADA Format
477 .CIA Rozszerzenie pliku Sheffield Dictionary Data Format
478 .CIB Rozszerzenie pliku Compressed RAW Image Format
479 .CIC Rozszerzenie pliku Hitachi Ladder Editor Circuit Comment Format
480 .CID Rozszerzenie pliku CoDiagnostiX User Defined Implant
481 .CIDA Rozszerzenie pliku Xplorer² Scrap Document Format
482 .CIDB Rozszerzenie pliku Apple ITunes CD Information Format
483 .CIE Rozszerzenie pliku CIE Format Format - Color Information Format
484 .CIF Rozszerzenie pliku Easy CD Creator Disk Image
485 .CIH Rozszerzenie pliku Chernobyl Virus Data Format
486 .CII Rozszerzenie pliku Caesar II
487 .CIK Rozszerzenie pliku Corel Graphics 10 Custom Dual Tone
488 .CIL Rozszerzenie pliku Clip Gallery Packaged Format
489 .CILX Rozszerzenie pliku Volume Activation Management Tool Data Format
490 .CIM Rozszerzenie pliku CimPack Design Drawing
491 .CIMG Rozszerzenie pliku CImg Image Format
492 .CIN Rozszerzenie pliku Kodak Cineon Bitmap Format
493 .CIN96LM Rozszerzenie pliku Microsoft Cinemania
494 .CIN96UPD Rozszerzenie pliku Microsoft Cinemania Format
495 .CINE Rozszerzenie pliku Phantom Digital Video Format
496 .CINEMA4D Rozszerzenie pliku Cinema 4D For Amiga
497 .CIO Rozszerzenie pliku SWAT Master Watershed
498 .CIP Rozszerzenie pliku CryptoBuddy Encrypted Format
499 .CIPO Rozszerzenie pliku Cartesian Products Compressed Internet Document
500 .CIR Rozszerzenie pliku Supermax ECAD Command Save
501 .CIRC Rozszerzenie pliku Logisim Circuit
502 .CIRCUIT Rozszerzenie pliku KTechlab Circuit Design Format
503 .CIS Rozszerzenie pliku CheckInbox
504 .CIS2 Rozszerzenie pliku ProSteel Document Format
505 .CISO Rozszerzenie pliku Wii Compressed Game Image
506 .CIT Rozszerzenie pliku Intergraph Bitmap Image Format
507 .CITRIODOWNLOAD Rozszerzenie pliku Citrio Incomplete Download Format
508 .CITRIXONLINE Rozszerzenie pliku GoToMeeting Data Format
509 .CITRIXONLINE312 Rozszerzenie pliku GoToMeeting Data Format
510 .CITRIXONLINE393 Rozszerzenie pliku GoToMeeting Data Format
511 .CIV Rozszerzenie pliku Empire Earth Custom Civilization Information
512 .CIV4REPLAY Rozszerzenie pliku Sid Meiers Civilization 4 Replay Format
513 .CIV4SAVEDGAME Rozszerzenie pliku Civilization IV Save Game Format
514 .CIV4WORLDBUILDERSAVE Rozszerzenie pliku Civilization IV World Builder Save Format
515 .CIV5MAP Rozszerzenie pliku Civilization 5 Map
516 .CIV5MOD Rozszerzenie pliku Civilization 5 Mod Format
517 .CIV5PROJ Rozszerzenie pliku Civilization 5 Game Data Format
518 .CIV5SAVE Rozszerzenie pliku Civilization 5 Saved Gae
519 .CIV5SLN Rozszerzenie pliku Civilization 5 Game Data Format
520 .CIVBEYONDSWORDSAVE Rozszerzenie pliku Civilization IV: Beyond The Sword Save Game Format
521 .CIVBEYONDSWORDWBSAVE Rozszerzenie pliku Civilization IV Game Data Format
522 .CIVWARLORDSREPLAY Rozszerzenie pliku Sid Meiers Civilization 4 Replay Format
523 .CIW Rozszerzenie pliku Web Of Science Export
524 .CIX Rozszerzenie pliku Rational XDE
525 .CJSTYLES Rozszerzenie pliku Skin Builder Project
526 .CK Rozszerzenie pliku ChucK Source Code Format
527 .CK1 Rozszerzenie pliku Commander Keen 1 Game Data
528 .CK2 Rozszerzenie pliku Commander Keen 2 Game Data
529 .CK3 Rozszerzenie pliku Commander Keen 3 Game Data
530 .CK4 Rozszerzenie pliku Commander Keen 4 Game Data
531 .CK5 Rozszerzenie pliku Commander Keen 5 Game Data
532 .CK6 Rozszerzenie pliku Commander Keen 6 Game Data
533 .CK9 Rozszerzenie pliku DVN Cookn Cookbook Backup Format
534 .CKA Rozszerzenie pliku Comfort Keys Database
535 .CKB Rozszerzenie pliku Cricket Audio Bank Format
536 .CKBX Rozszerzenie pliku Cricket Audio XML Bank Description Format
537 .CKD Rozszerzenie pliku CADKEY Design Format
538 .CKF Rozszerzenie pliku Casio Keyboard Format
539 .CKM Rozszerzenie pliku Creation Kit Macro Format
540 .CKP Rozszerzenie pliku Ingres Database Checkpoint Data
541 .CKS Rozszerzenie pliku Microsoft Windows CE Image Info
542 .CKT Rozszerzenie pliku CircuitMaker Format
543 .CKZ Rozszerzenie pliku QuickSFV Format Verification Database
544 .CL Rozszerzenie pliku Cursor Library
545 .CL2 Rozszerzenie pliku HY-TEK Meet Results Format
546 .CL2ARC Rozszerzenie pliku Comic Life 2 Document Archive
547 .CL2DOC Rozszerzenie pliku Comic Life 2 Document
548 .CL2LYT Rozszerzenie pliku Comic Life 2 Layout Format
549 .CL2TPL Rozszerzenie pliku Comic Life 2 Template
550 .CL3 Rozszerzenie pliku Easy CD Creator CD Layout
551 .CL4 Rozszerzenie pliku Easy CD Creator 4 Project Format
552 .CL5 Rozszerzenie pliku Easy CD Creator 5 Saved Project
553 .CL7 Rozszerzenie pliku Free Clipboard Viewer Data Format
554 .CLA Rozszerzenie pliku Clarion For DOS Source Code
555 .CLAF Rozszerzenie pliku Claris Font
556 .CLAM Rozszerzenie pliku Adobe InDesign Dictionary
557 .CLARIFY Rozszerzenie pliku Clarify Document
558 .CLAS Rozszerzenie pliku Java Class
559 .CLASS Rozszerzenie pliku Java Class Format
560 .CLASSDIAGRAM Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Class Diagram
561 .CLASSLIST Rozszerzenie pliku SMART Notebook Class List Format
562 .CLASSPATH Rozszerzenie pliku Eclipse IDE JAVA Project Related
563 .CLB Rozszerzenie pliku Super NoteTab ClipBook Template Format
564 .CLBX Rozszerzenie pliku MP3 Automagic CD Cover Creator Label
565 .CLC Rozszerzenie pliku Microsoft Schedule+ 7 Habits Mission Statement
566 .CLD Rozszerzenie pliku Canon CD Label Template
567 .CLDCVT Rozszerzenie pliku CD-LabelPrint Converted Data
568 .CLDLYR Rozszerzenie pliku TerraGen Cloud Layer
569 .CLE Rozszerzenie pliku Icon Lock-iT Locked Format Indicator
570 .CLEAN Rozszerzenie pliku Instagram For Android Cache Format
571 .CLEO Rozszerzenie pliku CLEO Grand Theft Auto Mod Format
572 .CLF Rozszerzenie pliku ListPro
573 .CLG Rozszerzenie pliku QIP List Of Ignored Contacts Format
574 .CLGX Rozszerzenie pliku Collage Maker Collage
575 .CLI Rozszerzenie pliku Client Management System Customer
576 .CLIB Rozszerzenie pliku CATS Library Data Format
577 .CLIP Rozszerzenie pliku Grand Theft Auto V Clip Format
578 .CLIPPING Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Finder
579 .CLIPS Rozszerzenie pliku Coda Clips Format
580 .CLIX Rozszerzenie pliku CLIX Command Format
581 .CLJ Rozszerzenie pliku Clojure Source Code
582 .CLJS Rozszerzenie pliku ClojureScript Script Format
583 .CLJX Rozszerzenie pliku Visual Studio Code Data Format
584 .CLK Rozszerzenie pliku Corel R.A.V.E Project Format
585 .CLKB Rozszerzenie pliku Clicker Book Data Format
586 .CLKBD Rozszerzenie pliku Clicker Board Set Format
587 .CLKC Rozszerzenie pliku Clicker Connect Set Format
588 .CLKD Rozszerzenie pliku Clicker Document Format
589 .CLKK Rozszerzenie pliku Clicker Keyboard
590 .CLKP Rozszerzenie pliku Clicker Palette Format
591 .CLKT Rozszerzenie pliku Clicker Template
592 .CLKW Rozszerzenie pliku Clicker Word Bank
593 .CLKX Rozszerzenie pliku Clicker Grid Set
594 .CLL Rozszerzenie pliku Crick Software Clicker
595 .CLLE_PROPERTIES Rozszerzenie pliku Eclipse Settings Format
596 .CLM Rozszerzenie pliku MagicJack Call Log Format
597 .CLM2 Rozszerzenie pliku Clipboard Master Database Format
598 .CLMLIC Rozszerzenie pliku Clipboard Master License Format
599 .CLMS Rozszerzenie pliku Clipboard Master Settings Format
600 .CLN Rozszerzenie pliku Microsoft Windows 3.x Configuration Backup
601 .CLO Rozszerzenie pliku Cloe Ray-Tracer Image
602 .CLOE Rozszerzenie pliku Cloe Ray-Tracer Image
603 .CLOG Rozszerzenie pliku SpreadMaster Client Log Format
604 .CLOJURE Rozszerzenie pliku Clojure Source Code Format
605 .CLONECD Rozszerzenie pliku CloneCD Registration Data Format
606 .CLONEDVD Rozszerzenie pliku CloneDVD Registration Data Format
607 .CLONEDVDMOBILE Rozszerzenie pliku CloneDVD Mobile Registration Key Format
608 .CLOUD Rozszerzenie pliku GOM Atos Scanner
609 .CLOUDPHOTODB Rozszerzenie pliku Apple Photos Database Format
610 .CLOUDPHOTODB-SHM Rozszerzenie pliku Apple Photos Database Related Data Format
611 .CLOUDPHOTODB-WAL Rozszerzenie pliku Apple Photos Database Format
612 .CLP Rozszerzenie pliku CrazyTalk Clip Format
613 .CLPI Rozszerzenie pliku Blu-ray Clip Information Format
614 .CLPPRJ Rozszerzenie pliku CodeLobster PHP Edition Project
615 .CLR Rozszerzenie pliku Flash Color Set
616 .CLR0 Rozszerzenie pliku Nintendo Wii Color Swapping Animation
617 .CLS Rozszerzenie pliku LaTeX Document Class Format
618 .CLSID Rozszerzenie pliku CLSID Identifier Format
619 .CLSJ Rozszerzenie pliku Cyberlink PowerDVD Data Format
620 .CLT Rozszerzenie pliku Clarity Legal Transcript Format
621 .CLU Rozszerzenie pliku Broken Sword 2 Dialogue
622 .CLV Rozszerzenie pliku QIP Visible List
623 .CLW Rozszerzenie pliku Visual C++ ClassWizard Format
624 .CLX Rozszerzenie pliku Standard Dictionary Format
625 .CLY Rozszerzenie pliku CorelDRAW Custom Layout
626 .CLZ Rozszerzenie pliku Tomb Raider: The Angel Of Darkness Game
627 .CM Rozszerzenie pliku CLEO Custom Mission
628 .CM0013 Rozszerzenie pliku Device Identify Data Format
629 .CM10 Rozszerzenie pliku CaseMap Case Format
630 .CM2 Rozszerzenie pliku Poser Camera Set Format
631 .CM3 Rozszerzenie pliku CaseMap Data
632 .CM4 Rozszerzenie pliku ClipMate Data
633 .CM5 Rozszerzenie pliku LexisNexis Case Analysis
634 .CM8 Rozszerzenie pliku CaseMap Case
635 .CMA Rozszerzenie pliku TM1 Exported Cube Format
636 .CMAKE Rozszerzenie pliku CMake Module
637 .CMAP Rozszerzenie pliku CmapTools Concept Map Format
638 .CMATE Rozszerzenie pliku ControllerMate Configuration Format
639 .CMB Rozszerzenie pliku Xtree For Windows Button Bar
640 .CMBL Rozszerzenie pliku Logger Pro Data Format
641 .CMC Rozszerzenie pliku Comic Collector Collection Data
642 .CMD Rozszerzenie pliku Windows Command Format
643 .CMDB Rozszerzenie pliku ANSYS CFX Mesh Database
644 .CMDF Rozszerzenie pliku CrystalMaker Data
645 .CMDT Rozszerzenie pliku Claris Dictionary
646 .CME Rozszerzenie pliku Crazy Machines Level Format
647 .CMF Rozszerzenie pliku Creative Labs FM-synthesis Music Format
648 .CMG Rozszerzenie pliku ChessMaster Saved Game
649 .CMH Rozszerzenie pliku PLINK Test Report Format
650 .CMI Rozszerzenie pliku The Dig Bundle
651 .CML Rozszerzenie pliku Chemical Markup Language Format
652 .CMM Rozszerzenie pliku Corel Multimedia Manager Album
653 .CMMCD Rozszerzenie pliku Camtasia Studio MenuMaker Project
654 .CMMP Rozszerzenie pliku Camtasia MenuMaker Project
655 .CMMTHEME Rozszerzenie pliku CleanMyMac Theme Format
656 .CMMTPL Rozszerzenie pliku Camtasia MenuMaker Template
657 .CMN Rozszerzenie pliku Systems Management Server (SMS) Update
658 .CMO Rozszerzenie pliku Spanish Whiz Sound
659 .CMOD Rozszerzenie pliku Celestia Model
660 .CMP Rozszerzenie pliku PKWare Compression Library Archive Format
661 .CMP7 Rozszerzenie pliku Araxis Merge Comparison Data Format
662 .CMPROJ Rozszerzenie pliku Camtasia Project Format
663 .CMP_XML Rozszerzenie pliku Solid Edge XML Design
664 .CMR Rozszerzenie pliku Coach Saved Results
665 .CMRBK Rozszerzenie pliku CaseMap ReportBook Definition
666 .CMREC Rozszerzenie pliku Camtasia Recording
667 .CMS Rozszerzenie pliku CaseMap Case Script Format
668 .CMT Rozszerzenie pliku Chinon ES-1000 Digital Camera Image Format
669 .CMTX Rozszerzenie pliku E-Sword Commentary
670 .CMU Rozszerzenie pliku CMU Window Manager Bitmap Image
671 .CMV Rozszerzenie pliku CorelDRAW CorelMove Animation
672 .CMW Rozszerzenie pliku Microsoft Office Custom Maintenance Wizard Data
673 .CMX Rozszerzenie pliku Corel Metafile Exchange Image Format
674 .CMY Rozszerzenie pliku CorelDraw Custom
675 .CMYK Rozszerzenie pliku Raw Cyan, Magenta, Yellow And Black Bytes Bitmap Image Format
676 .CMZ Rozszerzenie pliku Compressed Poser Camera Set Format
677 .CN Rozszerzenie pliku CNwin/MLwin Account
678 .CN1 Rozszerzenie pliku CNR Modem Initialization Data Format
679 .CN3 Rozszerzenie pliku CN3D
680 .CNA Rozszerzenie pliku Catena Project Format
681 .CNB Rozszerzenie pliku Pegasus Mail Noticeboard Mail Stored Message
682 .CNC Rozszerzenie pliku PartMaster CNC Format
683 .CNC3CAMPAIGN Rozszerzenie pliku Command And Conquer 3 Campaign Save Game
684 .CND Rozszerzenie pliku Melco Condensed Embroidery Format
685 .CNDX Rozszerzenie pliku Avery DesignPro For Mac Label Format
686 .CNF Rozszerzenie pliku MySQL Configuration Format
687 .CNG Rozszerzenie pliku CryptoNG Encrypted Format
688 .CNI Rozszerzenie pliku CWBench
689 .CNJ Rozszerzenie pliku Acharya Conjunct Data Format
690 .CNK Rozszerzenie pliku Microsoft Dynamics GP Chunk
691 .CNM Rozszerzenie pliku NoteMap Outline Format
692 .CNN Rozszerzenie pliku ADO-network Connection Configuration
693 .CNO Rozszerzenie pliku INet-Server Error Description
694 .CNQ Rozszerzenie pliku WebShop Platinum Project
695 .CNR Rozszerzenie pliku Pegasus Mail Mail Message Stored In Systemwide Folder
696 .CNS Rozszerzenie pliku Windows 2000 Client Connection Manager Export Format
697 .CNT Rozszerzenie pliku Help Contents Format
698 .CNTK Rozszerzenie pliku Microsoft Outlook Express Contact
699 .CNTL Rozszerzenie pliku GoCart Control
700 .CNV Rozszerzenie pliku Canvas 6-8 Drawing Format
701 .CNX Rozszerzenie pliku Pegasus Mail
702 .CO Rozszerzenie pliku Cobalt 3D
703 .COA Rozszerzenie pliku Caligari TrueSpace 3D Object
704 .COB Rozszerzenie pliku COBOL Source Code Format
705 .COBOL Rozszerzenie pliku Micro-Focus Cobol Data Format
706 .COC Rozszerzenie pliku Bibexcel
707 .COD Rozszerzenie pliku Compiled Source Code
708 .CODAPLUGIN Rozszerzenie pliku Coda Plug-in
709 .CODASITE Rozszerzenie pliku Coda Site Format
710 .COE Rozszerzenie pliku Xilinx BRAM Initialization
711 .COF Rozszerzenie pliku AutoDesk Data Format
712 .COFFEE Rozszerzenie pliku CoffeeScript JavaScript Format
713 .COG Rozszerzenie pliku SolidWorks Compiled Log Format
714 .COK Rozszerzenie pliku INet-Server Error Report
715 .COL Rozszerzenie pliku Capture One Session Format
716 .COLLAB Rozszerzenie pliku Collaborate Collaboration Data Format
717 .COLLECTION Rozszerzenie pliku Adobe Bridge Collection Format
718 .COLLISIONMESH Rozszerzenie pliku Battlefield Collision Mesh
719 .COLLOQUYTRANSCRIPT Rozszerzenie pliku Colloquy Chat Transcript
720 .COLOR Rozszerzenie pliku Amaya Config
721 .COLORPICKER Rozszerzenie pliku Color Picker Plugin
722 .COLORS Rozszerzenie pliku SAM Makelogo Color
723 .COLOURSCHEME Rozszerzenie pliku J&ASoft Speedy Browser Color Scheme Settings
724 .COLR Rozszerzenie pliku Kaleidoscope Scheme
725 .COLZ Rozszerzenie pliku Adobe Collage Format
726 .COM Rozszerzenie pliku DOS Command Format
727 .COMFYCAKESSAVE-MS Rozszerzenie pliku Comfy Cakes Saved Game
728 .COMICDOC Rozszerzenie pliku Comic Life Document
729 .COMICLIFE Rozszerzenie pliku Comic Life Document Format
730 .COMICSTL Rozszerzenie pliku Comic Life Stylesheet Format
731 .COMICTPL Rozszerzenie pliku Comic Life Template Format
732 .COMMAND Rozszerzenie pliku Terminal Command Format
733 .COMMANDERDOC Rozszerzenie pliku Apple Qmaster
734 .COMMON Rozszerzenie pliku Unix Script
735 .COMP Rozszerzenie pliku CodeWarrior Compiler
736 .COMPARISON Rozszerzenie pliku Merge Comparison Report
737 .COMPARISON7 Rozszerzenie pliku Araxis Merge Comparison Data Format
738 .COMPILED Rozszerzenie pliku Plants Vs. Zombies Compiled Game Resource Format
739 .COMPLETE Rozszerzenie pliku SendSafe Deciphered E-message
740 .COMPO Rozszerzenie pliku DAZ 3D Carrara Pro 7 Or 8 Temporary
741 .COMPONENT Rozszerzenie pliku Mac OS X System Component
742 .COMPONENTDIAGRAM Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Component Diagram
743 .COMPONENTS Rozszerzenie pliku Mac OS X System
744 .COMPOSITEFONT Rozszerzenie pliku Windows Composite Font Format
745 .COMPOSITIONMODEL Rozszerzenie pliku Invantive Composition Data Model
746 .COMPOSITIONTEMPLATE Rozszerzenie pliku Invantive Composition Template Format
747 .COMPRESS Rozszerzenie pliku Microsoft Compress
748 .COMPRESSED Rozszerzenie pliku WordCompress Compacted Web Format
749 .COM_ Rozszerzenie pliku Emu8086 Assembly Source Code Format
750 .CON Rozszerzenie pliku Corel WordPerfect Concordance Format
751 .CONF Rozszerzenie pliku Configuration Information Format
752 .CONF-AUTO Rozszerzenie pliku WOW! Configuration Data Format
753 .CONFIG Rozszerzenie pliku Configuration Format
754 .CONFIGPROFILE Rozszerzenie pliku Apple Configuration Profile
755 .CONFIGSETTINGS Rozszerzenie pliku Microsoft SQL Server Analysis Services Settings Format
756 .CONFIGURE Rozszerzenie pliku Bash
757 .CONFLUENCE Rozszerzenie pliku Eclipse Mylyn WikiText Confluence
758 .CONFORM Rozszerzenie pliku Conformalizer Change List Format
759 .CONSIS Rozszerzenie pliku Sciral Consistency Data Format
760 .CONSOLE Rozszerzenie pliku Widows NT Console
761 .CONT Rozszerzenie pliku Panasonic Camcorder Extra
762 .CONTACT Rozszerzenie pliku Windows Contact Format
763 .CONTACTS Rozszerzenie pliku Contact Format
764 .CONTAINER Rozszerzenie pliku Eclipse Project Settings Format
765 .CONTENT Rozszerzenie pliku Rust Game Data Format
766 .CONTENTPROJ Rozszerzenie pliku XNA Game Studio Game Content Project
767 .CONTENTS Rozszerzenie pliku MAC OS X
768 .CONTENTSOFCLIPBOARD Rozszerzenie pliku WinXP Powertoy
769 .CONTOUR Rozszerzenie pliku Contour Screenplay Format
770 .CONTROLS Rozszerzenie pliku OpenBVE Keyboard Shortcuts Format
771 .CONVERTERX Rozszerzenie pliku SiMX TextConverter Project
772 .COO Rozszerzenie pliku AutoCAD Bounding Coordinates Cookie
773 .COOK Rozszerzenie pliku Netscape For Mac Cookie
774 .COOKIEDB Rozszerzenie pliku Unknown Format Extension Format
775 .COOL Rozszerzenie pliku QB - Text Analyzer Vocabulary List
776 .COORDS Rozszerzenie pliku Ribbons Coords
777 .COP Rozszerzenie pliku Sam Coupé Sound
778 .COPRESET Rozszerzenie pliku Capture One Preset Format
779 .COPY Rozszerzenie pliku Sony Ericsson Protected Content Format
780 .COR Rozszerzenie pliku CorelDRAW Drawing
781 .CORD Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Script Format
782 .COS Rozszerzenie pliku Capture One Settings Format
783 .COS2 Rozszerzenie pliku Pinnacle Studio Cache Format
784 .COSTYLE Rozszerzenie pliku Capture One Style Format
785 .COUNTER Rozszerzenie pliku Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
786 .COUNTRY_HISTORY Rozszerzenie pliku HERE Maps For Android Data Format
787 .COV Rozszerzenie pliku Fax Cover Page Format
788 .COVERAGE Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Code Coverage
789 .COVERAGEXML Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Code Coverage
790 .COW Rozszerzenie pliku Thief Game
791 .COX Rozszerzenie pliku Click & Create Extension
792 .COZ Rozszerzenie pliku EFILive Calibration Data Format
793 .CP Rozszerzenie pliku Xcode C++ Source Format
794 .CP1 Rozszerzenie pliku CARE-S InfoWorks Phosphorus Detail
795 .CP2 Rozszerzenie pliku ChessBase Theme Classification
796 .CP3 Rozszerzenie pliku Grand Prix 3 Cockpit Shape Format
797 .CP8 Rozszerzenie pliku CP8 256 Gray Scale Image
798 .CP9 Rozszerzenie pliku ChoicePoint Encrypted Format
799 .CP? Rozszerzenie pliku LoseThos C+ Source
800 .CPA Rozszerzenie pliku Adobe Premiere Conformed Audio Format
801 .CPAA Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Shared Action Data Format
802 .CPB Rozszerzenie pliku Comicino Studio Project Format
803 .CPBITMAP Rozszerzenie pliku IOS Wallpaper Image
804 .CPC Rozszerzenie pliku CPC Compressed Image Format
805 .CPCT Rozszerzenie pliku Compact Pro Archive
806 .CPD Rozszerzenie pliku CorelDRAW Corel PrintOffice Drawing Format
807 .CPDT Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Design Template
808 .CPE Rozszerzenie pliku Fax Cover Page Format
809 .CPF Rozszerzenie pliku Cognos Project Format
810 .CPFF Rozszerzenie pliku Cam2Com Capture Properties Format
811 .CPG Rozszerzenie pliku Manga Studio Page Format
812 .CPGZ Rozszerzenie pliku Compressed CPIO Archive
813 .CPH Rozszerzenie pliku Corel Print House Format
814 .CPHD Rozszerzenie pliku CloudChan Pre-processed Hypertext Document Format
815 .CPI Rozszerzenie pliku AVCHD Video Clip Information Format
816 .CPIO Rozszerzenie pliku Unix CPIO Archive
817 .CPJ Rozszerzenie pliku NVidia CUDA Project Format
818 .CPK Rozszerzenie pliku DTM Test Log Format
819 .CPL Rozszerzenie pliku Windows Control Panel Item
820 .CPLIST Rozszerzenie pliku GNU Makefile Format
821 .CPLN Rozszerzenie pliku KalOnline Extended Module Format
822 .CPMZ Rozszerzenie pliku Miradi/ConPro Project Format
823 .CPN Rozszerzenie pliku Age Of Mythology Campaign Format
824 .CPO Rozszerzenie pliku Corel Print House Data
825 .CPP Rozszerzenie pliku C++ Source Code Format
826 .CPQ Rozszerzenie pliku Compaq OEM Disc Configuration Format
827 .CPR Rozszerzenie pliku Cubase Project
828 .CPRR Rozszerzenie pliku Adobe Captivate XML Script
829 .CPS Rozszerzenie pliku Corel Photo House Format
830 .CPT Rozszerzenie pliku Corel Photo-Paint Document
831 .CPT2 Rozszerzenie pliku M-Tron Pro Library
832 .CPTL Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Project Template Format
833 .CPTM Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Theme
834 .CPTX Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Project Format
835 .CPU Rozszerzenie pliku SiSoftware Sandra
836 .CPUPROFILE Rozszerzenie pliku Google Chrome DevTools Data Format
837 .CPVC Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Video Composition Format
838 .CPW Rozszerzenie pliku Online Cost Planning Service Cost Planning Work Data Format
839 .CPX Rozszerzenie pliku Oracle ADF Binding Context Format
840 .CPY Rozszerzenie pliku 3ds Max Copy Track Format
841 .CPZ Rozszerzenie pliku LoseThos C+ Source
842 .CQ Rozszerzenie pliku SYSGEN Replacement Data Format
843 .CQE Rozszerzenie pliku Cumulus 6 Data Format
844 .CQF Rozszerzenie pliku PcAnywhere Command Queue Format
845 .CQL Rozszerzenie pliku XDCC Catcher Queue List
846 .CQS Rozszerzenie pliku ConQuest Search Data Format
847 .CQT Rozszerzenie pliku MAIL.DAT Container Quantity Data
848 .CR Rozszerzenie pliku CRiSP Source Code
849 .CR1 Rozszerzenie pliku LoggerNet CRBasic Source
850 .CR2 Rozszerzenie pliku Canon Raw Image Format
851 .CR5 Rozszerzenie pliku Survey Pro Coordinate
852 .CRAFT Rozszerzenie pliku KSP Spacecraft Format
853 .CRASH Rozszerzenie pliku Mac OS X Crash Log Format
854 .CRASHED Rozszerzenie pliku AbiWord Crash-Saved Document
855 .CRATE Rozszerzenie pliku Serato DJ Crate Plylist Format
856 .CRB Rozszerzenie pliku BigOven Recipe Database
857 .CRC Rozszerzenie pliku Total Commander Checksum Format
858 .CRD Rozszerzenie pliku Windows CardSpace Format
859 .CRDOWNLOAD Rozszerzenie pliku Chrome Partially Downloaded Format
860 .CRDS Rozszerzenie pliku Windows CardSpace Backup Format
861 .CRE Rozszerzenie pliku Infinity Engine Creature Data Format
862 .CREC Rozszerzenie pliku Microsoft Lync 2010 Recording
863 .CREOLE Rozszerzenie pliku Creole Source
864 .CREV Rozszerzenie pliku Adobe Captivate Commentable SWF Format
865 .CRF Rozszerzenie pliku Enhanced Dark Engine Game Archive Format
866 .CRG Rozszerzenie pliku Calamus Picture Image
867 .CRH Rozszerzenie pliku EN-CC Truss Geometry
868 .CRI Rozszerzenie pliku Crystal Reports
869 .CRINF Rozszerzenie pliku DecryptorMax Or CryptInfinite Ransomware Affected Data Format
870 .CRL Rozszerzenie pliku Certificate Revocation List Format
871 .CRMLOG Rozszerzenie pliku Microsoft Windows CRM Log
872 .CRO Rozszerzenie pliku CropWat Data Format
873 .CRON Rozszerzenie pliku Unraid OS Cron Data Format
874 .CROP Rozszerzenie pliku Crick Software Clicker Options Settings Format
875 .CROSSDB Rozszerzenie pliku Mixvibes Cross Collection Data Format
876 .CROSSMEDIA Rozszerzenie pliku Mixvibes Media Format
877 .CRP Rozszerzenie pliku CorelDRAW Corel Presents Run-time Presentation
878 .CRPD Rozszerzenie pliku Microsoft Windows SignTool Data Format
879 .CRPLUGIN Rozszerzenie pliku ComicRacks Plugin Format
880 .CRPT Rozszerzenie pliku Cryptosaurus Encrypted Data Format
881 .CRQ Rozszerzenie pliku Blackboard Course Request Data Format
882 .CRR Rozszerzenie pliku Complete Genomics Analysis Tools CRR Data Format
883 .CRS Rozszerzenie pliku Corel WordPerfect Conversion Resource Format
884 .CRS3 Rozszerzenie pliku OmniPage Lite
885 .CRT Rozszerzenie pliku Security Certificate
886 .CRTR Rozszerzenie pliku MultiAd Creator Pro Document
887 .CRTX Rozszerzenie pliku Office 2007 Chart Template Format
888 .CRV Rozszerzenie pliku CorelDRAW Corel PHOTO-PAINT 10 Custom Gradients Format
889 .CRV3D Rozszerzenie pliku Vectric Aspire 3D Drawing Format
890 .CRW Rozszerzenie pliku Canon Raw CIFF Image Format
891 .CRWL Rozszerzenie pliku Windows Crawl Format
892 .CRX Rozszerzenie pliku Chrome Extension
893 .CRY Rozszerzenie pliku CryENGINE Map Format
894 .CRYP1 Rozszerzenie pliku CryptXXX Ransomware Affected Data Format
895 .CRYPROJECT Rozszerzenie pliku CryENGINE Project Format
896 .CRYPT Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
897 .CRYPT10 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup Format
898 .CRYPT11 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup Format
899 .CRYPT12 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Message Database Format
900 .CRYPT5 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
901 .CRYPT6 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
902 .CRYPT7 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
903 .CRYPT8 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Message Database Format
904 .CRYPT9 Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup Format
905 .CRYPTED Rozszerzenie pliku WinOptimizer Encrypted Format
906 .CRYPTOMITE Rozszerzenie pliku CryptoMite Encrypted Archive
907 .CRYPTOWALL Rozszerzenie pliku Encrypted Format By Cryptowall Ransomware Format
908 .CRYPTRA Rozszerzenie pliku Cryptra Encrypted Format
909 .CRYPT_KEYSTORE Rozszerzenie pliku BlackBerry 10 Data Format
910 .CRYPZ Rozszerzenie pliku CryptXXX Ransomware Affected Data Format
911 .CRYSISJMSF Rozszerzenie pliku Crysis Saved Game
912 .CRYSISPSF Rozszerzenie pliku Crysis Warhead Saved Game
913 .CRZ Rozszerzenie pliku Compressed Poser Character Rigging Format
914 .CS Rozszerzenie pliku Visual C# Source Code Format
915 .CS1 Rozszerzenie pliku Sinar CaptureShop
916 .CS2 Rozszerzenie pliku CyberStep2
917 .CS4 Rozszerzenie pliku Sinar CaptureShop 4-shot Image
918 .CS8 Rozszerzenie pliku Unix Graphics Format
919 .CS80V2 Rozszerzenie pliku CS-80V Data Format
920 .CSA Rozszerzenie pliku PNA Code Calset Format
921 .CSAC Rozszerzenie pliku Web Research Collection Optimization Temporary
922 .CSAPLAN Rozszerzenie pliku SPSS Analysis Plan Format
923 .CSASSEMBLY Rozszerzenie pliku ICQ 6
924 .CSATTR Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Attractor
925 .CSB Rozszerzenie pliku Corel PHOTO-PAINT Script
926 .CSC Rozszerzenie pliku 18 Wheels Of Steel: Pedal To The Metal Game
927 .CSCFG Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Cloud Configuration Format
928 .CSCFT Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Data Format
929 .CSCNP Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Network Profile Format
930 .CSCONT Rozszerzenie pliku Capsa Name Table Format
931 .CSCPFLT Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Project Filter Format
932 .CSCPKT Rozszerzenie pliku Sample Packet
933 .CSCPRO Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Protocol Format
934 .CSCPROJ Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Project Format
935 .CSCTA Rozszerzenie pliku Capsa Time Analyze Data Format
936 .CSCTF Rozszerzenie pliku Colasoft Capsa Data Format
937 .CSD Rozszerzenie pliku Compact Shared Document
938 .CSDEF Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Data Format
939 .CSDL Rozszerzenie pliku ADO.NET Metadata Format
940 .CSDPROJ Rozszerzenie pliku C# Device Project
941 .CSE Rozszerzenie pliku Web Research Document Package
942 .CSF Rozszerzenie pliku Content Sealed Format
943 .CSGRAD Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Gradients
944 .CSH Rozszerzenie pliku Photoshop Custom Shapes Format
945 .CSHADER Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Text Data Format
946 .CSHP Rozszerzenie pliku ESRI ArcView Shape Data Format
947 .CSHRC Rozszerzenie pliku UNIX Command
948 .CSHTML Rozszerzenie pliku ASP.NET Razor Web Page
949 .CSI Rozszerzenie pliku ContentServ Include Format
950 .CSJ Rozszerzenie pliku RIM CSJ Registration
951 .CSK Rozszerzenie pliku Claris Works
952 .CSKIN Rozszerzenie pliku CD Art Display Skin Format
953 .CSL Rozszerzenie pliku CineStyle Color Lookup Format
954 .CSLOG Rozszerzenie pliku CodeSite Log Format
955 .CSM Rozszerzenie pliku Character Studio Marker Format
956 .CSMANIFEST Rozszerzenie pliku ICQ 6 Settings
957 .CSML Rozszerzenie pliku Chemical Style Markup Language
958 .CSN Rozszerzenie pliku Adobe Code Snippet Document
959 .CSO Rozszerzenie pliku CISO Compressed ISO Format
960 .CSOM Rozszerzenie pliku Eudora For Mac
961 .CSON Rozszerzenie pliku CoffeeScript Object Notation Format
962 .CSP Rozszerzenie pliku CorelDRAW Service Bureau Profiler Format
963 .CSPKG Rozszerzenie pliku Microsoft Windows Azure Package Format
964 .CSPL Rozszerzenie pliku Firefox Data Format
965 .CSPLAN Rozszerzenie pliku SPSS Sampling Plan Format
966 .CSPROJ Rozszerzenie pliku Visual Studio C# Project
967 .CSQ Rozszerzenie pliku Microsoft FoxPro Queries
968 .CSR Rozszerzenie pliku Certificate Signing Request Format
969 .CSS Rozszerzenie pliku Cascading Style Sheet
970 .CSS1 Rozszerzenie pliku Cascading Style Sheet
971 .CSSTORE Rozszerzenie pliku Apple Mac OS X Cache
972 .CST Rozszerzenie pliku Manga Studio Story Format
973 .CSU Rozszerzenie pliku Creston 2 - Series Control Systems Update Data Format
974 .CSV Rozszerzenie pliku Comma Separated Values Format
975 .CSVIEW Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Views
976 .CSVX Rozszerzenie pliku XML CSV
977 .CSW Rozszerzenie pliku Corel WordPerfect Setup Information
978 .CSX Rozszerzenie pliku Visual C# Script
979 .CSY Rozszerzenie pliku Canvas Symbol Format
980 .CSZ Rozszerzenie pliku The Core Media Player Skin
981 .CT Rozszerzenie pliku IRIS CT Image Format
982 .CT0 Rozszerzenie pliku Tajima TBF Condition
983 .CT1 Rozszerzenie pliku SMS Proposed Site Control
984 .CT2 Rozszerzenie pliku CTRAN/W Graphical Layout Format
985 .CT3 Rozszerzenie pliku Casio WK-1800 Keyboard Users Tones Format
986 .CT4IM Rozszerzenie pliku CrazyTalk Data Format
987 .CT7 Rozszerzenie pliku CaseMap Case Analysis Template
988 .CT8 Rozszerzenie pliku CaseMap Case Template
989 .CTA Rozszerzenie pliku ColorTouch Assistant Settings
990 .CTB Rozszerzenie pliku AutoCAD Color-Based Plot Style Format
991 .CTBL Rozszerzenie pliku Xamine NSCL
992 .CTBODYFITTING Rozszerzenie pliku CrazyTalk Animator Actor Fitting Format
993 .CTC Rozszerzenie pliku SeeYou Flight Data
994 .CTD Rozszerzenie pliku Tomahawk Gold Compressed Tomahawk Document
995 .CTE Rozszerzenie pliku Classical Text Editor Document
996 .CTF Rozszerzenie pliku AVG Update Control Format
997 .CTFSYS Rozszerzenie pliku OS X Mach Kernel System
998 .CTG Rozszerzenie pliku BMC Software PATROL Format
999 .CTI Rozszerzenie pliku Collectorz.com Template Info
1000 .CTIT Rozszerzenie pliku RAR Archive
1001 .CTK Rozszerzenie pliku TeKton3D Project
1002 .CTL Rozszerzenie pliku Visual Basic UserControl Object Format
1003 .CTM Rozszerzenie pliku CrazyTalk Model Format
1004 .CTMDPI Rozszerzenie pliku MRMC Markov Reward Model Checker Matrix
1005 .CTN Rozszerzenie pliku Cadterns Sloper Format
1006 .CTO Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Binary Command Table Output
1007 .CTP Rozszerzenie pliku CakePHP Template
1008 .CTPROJECT Rozszerzenie pliku CrazyTalk Animator Project Format
1009 .CTR Rozszerzenie pliku BrainVoyager QX Contrast
1010 .CTRL Rozszerzenie pliku Oracle WebLogic Workshop Controls Format
1011 .CTS Rozszerzenie pliku CrazyTalk Script Format
1012 .CTSYM Rozszerzenie pliku Microsoft Visual Studio Command Table Output
1013 .CTT Rozszerzenie pliku Messenger Contact List
1014 .CTV Rozszerzenie pliku Citavi Project
1015 .CTV3 Rozszerzenie pliku Citavi 3 Project Format
1016 .CTX Rozszerzenie pliku Valve ICE Encoded Script
1017 .CTXT Rozszerzenie pliku BlueJ Context Format
1018 .CTY Rozszerzenie pliku SimCity City Format
1019 .CTZ Rozszerzenie pliku Custody Toolbox Compressed Backup
1020 .CU Rozszerzenie pliku CUDA Source Code Format
1021 .CU1 Rozszerzenie pliku Photoline 4 Curve
1022 .CU3 Rozszerzenie pliku Photoline Curves Clut
1023 .CU? Rozszerzenie pliku Photoline Clut
1024 .CUB Rozszerzenie pliku Analysis Services Cube Format
1025 .CUBE Rozszerzenie pliku Antaeus
1026 .CUE Rozszerzenie pliku Cue Sheet Format
1027 .CUF Rozszerzenie pliku Turbo C Utilities Form Definition
1028 .CUH Rozszerzenie pliku CUDA Header Format
1029 .CUI Rozszerzenie pliku Autodesk Custom Workspace Format
1030 .CUIX Rozszerzenie pliku AutoCAD Custom User Interface Format
1031 .CUJ Rozszerzenie pliku Personal Backup Data Format
1032 .CUL Rozszerzenie pliku Windows Cursor Library
1033 .CUO Rozszerzenie pliku CUDA Object Format
1034 .CUP Rozszerzenie pliku SeeYou Waypoint
1035 .CUR Rozszerzenie pliku Windows Cursor
1036 .CURRENT Rozszerzenie pliku WhatsApp Messenger Encrypted Message Database
1037 .CURSEMOD Rozszerzenie pliku Curse Client Mod
1038 .CURSOR Rozszerzenie pliku Sun Cursor
1039 .CURSORFX Rozszerzenie pliku CursorFX Theme Format
1040 .CURXPTHEME Rozszerzenie pliku CursorXP Theme Format
1041 .CUS Rozszerzenie pliku AutoCAD Custom Dictionary Format
1042 .CUST Rozszerzenie pliku QuarkXPress Mac Format Type
1043 .CUSTOMDESTINATIONS-MS Rozszerzenie pliku Microsoft Windows 7 Jump List
1044 .CUT Rozszerzenie pliku Dr. Halo Bitmap Image Format
1045 .CUTECUTPROJECT Rozszerzenie pliku Cute Cut Project
1046 .CUV Rozszerzenie pliku Origin Sample Curve
1047 .CU_ Rozszerzenie pliku Microsoft Windows Winhelp Compressed
1048 .CV Rozszerzenie pliku Microsoft CodeView Information Screen
1049 .CV2 Rozszerzenie pliku Adobe Audition Data Format
1050 .CV5 Rozszerzenie pliku Canvas 5 Drawing Format
1051 .CVA Rozszerzenie pliku HP Systems Software Manager Information Format
1052 .CVC Rozszerzenie pliku CVideo
1053 .CVD Rozszerzenie pliku ClamAV Virus Definitions Format
1054 .CVF Rozszerzenie pliku CPU-Z Validation Format
1055 .CVG Rozszerzenie pliku Calamus Vector Graphic Format
1056 .CVI Rozszerzenie pliku Canvas Image Format
1057 .CVJ Rozszerzenie pliku Cabinet Vision Solid Job Document Format
1058 .CVL Rozszerzenie pliku Coastal Vector Listing Format Format
1059 .CVM Rozszerzenie pliku Odin Sphere
1060 .CVN Rozszerzenie pliku CineVision Encoding Session
1061 .CVP Rozszerzenie pliku Portrait Image Format
1062 .CVR Rozszerzenie pliku Microsoft Crash Report Format
1063 .CVS Rozszerzenie pliku Canvas 3 Drawing Format
1064 .CVSIGNORE Rozszerzenie pliku Eclipse CVS Settings
1065 .CVSRC Rozszerzenie pliku TortoiseCVS CVS Command
1066 .CVT Rozszerzenie pliku Canvas External Tool Format
1067 .CVW Rozszerzenie pliku CaseView Document
1068 .CVX Rozszerzenie pliku Canvas Drawing Format
1069 .CVZ Rozszerzenie pliku Card Vault Inventory
1070 .CW Rozszerzenie pliku CardWorks Template
1071 .CW1 Rozszerzenie pliku Creeper World Game Map Format
1072 .CW2 Rozszerzenie pliku Creeper World 2 Game Map Format
1073 .CW3 Rozszerzenie pliku Claris Works Document
1074 .CW7 Rozszerzenie pliku COMPRESS Related
1075 .CWB Rozszerzenie pliku Cakewalk Bundle
1076 .CWC Rozszerzenie pliku CADfix Wizard Configuration
1077 .CWD Rozszerzenie pliku QNonograms Puzzle Format
1078 .CWDB Rozszerzenie pliku ClarisWorks Database
1079 .CWF Rozszerzenie pliku CorelDRAW Workspace Format
1080 .CWG Rozszerzenie pliku Castle Of The Winds Data Format
1081 .CWGR Rozszerzenie pliku ClarisWorks Drawing
1082 .CWIE Rozszerzenie pliku CodeWarrior
1083 .CWK Rozszerzenie pliku ClarisWorks Document
1084 .CWKS Rozszerzenie pliku ClarisWorks
1085 .CWL Rozszerzenie pliku ClarisWorks Library
1086 .CWLINK Rozszerzenie pliku CodeWarrior
1087 .CWM Rozszerzenie pliku WebSphere Map Designer Express Map Definition
1088 .CWMS Rozszerzenie pliku CompeGPS Land Remote Map
1089 .CWP Rozszerzenie pliku Cakewalk SONAR Project
1090 .CWPT Rozszerzenie pliku ClarisWorks Painting Drawing
1091 .CWR Rozszerzenie pliku Crystal Reports Report
1092 .CWS Rozszerzenie pliku Claris Works Template
1093 .CWSS Rozszerzenie pliku ClarisWorks Spreadsheet
1094 .CWT Rozszerzenie pliku ClarisWorks Texture Format
1095 .CWW Rozszerzenie pliku Crossword Weaver Puzzle Format
1096 .CWWP Rozszerzenie pliku ClarisWorks Document
1097 .CWX Rozszerzenie pliku Sonar Track Template
1098 .CWY Rozszerzenie pliku Songtrix Style Format
1099 .CWZ Rozszerzenie pliku Circuit Wizard Format
1100 .CW_ Rozszerzenie pliku CorelDRAW Workspace
1101 .CX Rozszerzenie pliku CodeMapper Script
1102 .CX3 Rozszerzenie pliku CMS Recorded Video Format
1103 .CXA Rozszerzenie pliku ANSYS Fluent Animation Metadata
1104 .CXARCHIVE Rozszerzenie pliku CrossOver Bottle
1105 .CXB Rozszerzenie pliku Custody X Change Data
1106 .CXBML Rozszerzenie pliku Business Process Modeler Model Format
1107 .CXC Rozszerzenie pliku Custody X Change Data Format
1108 .CXD Rozszerzenie pliku SimplePCI Data Document
1109 .CXE Rozszerzenie pliku Common XML Envelope
1110 .CXF Rozszerzenie pliku Picasa Collage Format
1111 .CXL Rozszerzenie pliku Business Integrator Extract Schema
1112 .CXML Rozszerzenie pliku Microsoft Silverlight Server Side Data
1113 .CXP Rozszerzenie pliku CX-Programmer Project Format
1114 .CXQ Rozszerzenie pliku SillyDl.CXQ Downloading Trojan
1115 .CXR Rozszerzenie pliku CX-Programmer Settings
1116 .CXT Rozszerzenie pliku Director Protected Cast Format
1117 .CXV Rozszerzenie pliku Custody X Change Data
1118 .CXX Rozszerzenie pliku C++ Source Code Format
1119 .CYA Rozszerzenie pliku Cyana Macro
1120 .CYBERDUCKLICENSE Rozszerzenie pliku Cyberduck Donation Key
1121 .CYBERDUCKPROFILE Rozszerzenie pliku Cyberduck Connection Profile
1122 .CYI Rozszerzenie pliku Clustify Input Format
1123 .CYL Rozszerzenie pliku Ribbons Cylinder
1124 .CYO Rozszerzenie pliku Clustify Output Format
1125 .CYP Rozszerzenie pliku Home Designer Pro Project Format
1126 .CYR Rozszerzenie pliku Crysis Level
1127 .CYS Rozszerzenie pliku Cytoscape Session Format
1128 .CYT Rozszerzenie pliku Yenka Simulation Data Format
1129 .CYW Rozszerzenie pliku Rbot.CYW Worm Format
1130 .CZ Rozszerzenie pliku Czech Language Translation
1131 .CZD Rozszerzenie pliku CAD Zone Drawing
1132 .CZE Rozszerzenie pliku Czech Language Localization Format
1133 .CZI Rozszerzenie pliku Carl Zeiss Image Data Format
1134 .CZIP Rozszerzenie pliku ZipGenius CryptoZip Format
1135 .CZN Rozszerzenie pliku RMCProfile Atom List
1136 .CZP Rozszerzenie pliku ClozePro Archive
1137 .C_ Rozszerzenie pliku Microsoft Winhelp Compressed
1138 .C__ Rozszerzenie pliku C++ Source Code