.ERD Rozszerzenie pliku

Zweryfikowane informacje
Informacje o pliku ERD
  • Active Media Eclipse Resource Database
  • Pliki baz danych
  • The Eclipse Foundation

Czym jest plik ERD?

Rozszerzenie pliku ERD jest głównie związane z PROSA, narzędziem do modelowania UML do wizualnych innowacji, projektowania i dokumentowania procesów biznesowych i aplikacji.

Typowy plik ERD zawiera diagram relacji zapisanych encji utworzony w programie.

Programy, które potrafią otworzyć pliki .ERD

The Eclipse Foundation
Eclipse
Windows

Jak otworzyć plik .ERD?

Jeżeli masz problemy z otwarciem pliku ERD to w większości przypadków problemem jest tylko brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji. Wybierz jeden z programów z listy i zainstaluj go na swoim urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie kojarzyć format pliku ERD z zainstalowanym programem. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik ERD i wybierz z menu "Otwierać z" . Następnie wybierz zainstalowany program i potwierdź operację. Teraz wszystkie pliki ERD powinny zostać automatycznie otwarte w wybranym programie.

Podobne pliki