.RRI Rozszerzenie pliku

Zweryfikowane informacje
Informacje o pliku RRI

Czym jest plik RRI?

Rozszerzenie pliku RRI jest powiązane z SPEFO, prostym, ale potężnym programem do jednowymiarowego przetwarzania widm, opracowanym w Instytucie Astronomicznym Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Ondrejov w 1996 roku.

Pliki RRI zawierają dane analizy widm gwiazdowych.

Programy, które potrafią otworzyć pliki .RRI

RealWorld Graphics
RealWorld Icon Editor
Windows
RealWorld Graphics
RealWorld Cursor Editor
Windows

Jak otworzyć plik .RRI?

Jeżeli masz problemy z otwarciem pliku RRI to w większości przypadków problemem jest tylko brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji. Wybierz jeden z programów z listy i zainstaluj go na swoim urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie kojarzyć format pliku RRI z zainstalowanym programem. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik RRI i wybierz z menu "Otwierać z" . Następnie wybierz zainstalowany program i potwierdź operację. Teraz wszystkie pliki RRI powinny zostać automatycznie otwarte w wybranym programie.

Podobne pliki