.SCAD Rozszerzenie pliku

Zweryfikowane informacje
Informacje o pliku SCAD
  • OpenSCAD Script
  • Pliki CAD
  • OpenSCAD

Czym jest plik SCAD?

Rozszerzenie pliku SCAD jest powiązane z OpenSCAD, darmowym narzędziem do modelowania 3D i kompilatorem obiektów 3D. Potrafi tworzyć obiekty 3D ze skryptów.

Plik SCAD zawiera kod źródłowy, w tym pozycjonowanie i geometrię używane do wizualizacji obiektów 3D lub rysunków 2D.

Programy, które potrafią otworzyć pliki .SCAD

Marius Kintel
OpenSCAD
Cross-platform
Marius Kintel
OpenSCAD
Cross-platform
Marius Kintel
OpenSCAD
Cross-platform

Jak otworzyć plik .SCAD?

Jeżeli masz problemy z otwarciem pliku SCAD to w większości przypadków problemem jest tylko brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji. Wybierz jeden z programów z listy i zainstaluj go na swoim urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie kojarzyć format pliku SCAD z zainstalowanym programem. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik SCAD i wybierz z menu "Otwierać z" . Następnie wybierz zainstalowany program i potwierdź operację. Teraz wszystkie pliki SCAD powinny zostać automatycznie otwarte w wybranym programie.

Podobne pliki