.NOPEM Rozszerzenie pliku

Zweryfikowane informacje
Informacje o pliku NOPEM
  • Navicat For Oracle Export Materialized View Profile
  • Pliki ustawień
  • PremiumSoft CyberTech Ltd.

Czym jest plik NOPEM?

Rozszerzenie pliku NOPEM jest związane z Navicat for Oracle. Plik zawiera eksport zmaterializowanego profilu widoku.

Programy, które potrafią otworzyć pliki .NOPEM

PremiumSoft CyberTech Ltd.
Navicat for Oracle
Windows
PremiumSoft CyberTech Ltd.
Navicat Premium
Windows
PremiumSoft CyberTech Ltd.
Navicat for Oracle (Linux)
Linux
PremiumSoft CyberTech Ltd.
Navicat Premium (Linux)
Linux

Jak otworzyć plik .NOPEM?

Jeżeli masz problemy z otwarciem pliku NOPEM to w większości przypadków problemem jest tylko brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji. Wybierz jeden z programów z listy i zainstaluj go na swoim urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie kojarzyć format pliku NOPEM z zainstalowanym programem. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik NOPEM i wybierz z menu "Otwierać z" . Następnie wybierz zainstalowany program i potwierdź operację. Teraz wszystkie pliki NOPEM powinny zostać automatycznie otwarte w wybranym programie.

Podobne pliki