.ER1 Rozszerzenie pliku

Zweryfikowane informacje
Informacje o pliku ER1
  • ERWin Entity Relationship Diagram
  • Pliki danych
  • Computer Associates

Czym jest plik ER1?

Rozszerzenie pliku ER1 jest używane przez CA ERwin Data Modeler, produkt do modelowania danych, który umożliwia wizualizację złożonych struktur danych, zasobów informacji inwentaryzacyjnej i ustanowienie standardów zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie.

Plik ER1 zawiera zasoby danych programu.

Programy, które potrafią otworzyć pliki .ER1

CA Technologies
CA ERWin Data Modeler
Windows

Jak otworzyć plik .ER1?

Jeżeli masz problemy z otwarciem pliku ER1 to w większości przypadków problemem jest tylko brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji. Wybierz jeden z programów z listy i zainstaluj go na swoim urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie kojarzyć format pliku ER1 z zainstalowanym programem. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik ER1 i wybierz z menu "Otwierać z" . Następnie wybierz zainstalowany program i potwierdź operację. Teraz wszystkie pliki ER1 powinny zostać automatycznie otwarte w wybranym programie.

Podobne pliki