Neverwinter Online

Neverwinter Online info

Każde oprogramowanie wykorzystuje pliki w różnych formatach. Niektóre z tych plików są używane jako pliki źródłowe lub pliki konfiguracyjne wymagane do prawidłowego uruchomienia programu Neverwinter Online. Druga kategoria to formaty plików, w których program może zapisać wynik swojej pracy.

Poniżej znajduje się lista rozszerzeń plików obsługiwanych i używanych przez program Neverwinter Online. Pliki z rozszerzeniami wymienionymi poniżej mogą zawierać ustawienia, konfiguracje lub inne dane wejściowe programu Neverwinter Online, a także projekty lub dane, które program Neverwinter Online może wyświetlać lub edytować.

Rozszerzenia plików powiązane z Neverwinter Online