# Rozszerzenie pliku Nazwa pliku
1 .0XE Rozszerzenie pliku F-Secure Renamed Virus Format
2 .73K Rozszerzenie pliku TI-73 Application
3 .89K Rozszerzenie pliku TI-89 Application
4 .A6P Rozszerzenie pliku Authorware 6 Program
5 .ACTION Rozszerzenie pliku Automator Action
6 .ACTM Rozszerzenie pliku AutoCAD Action Macro Format
7 .AHK Rozszerzenie pliku AutoHotkey Script
8 .AIR Rozszerzenie pliku Adobe AIR Installation Package
9 .APK Rozszerzenie pliku Google Android Package Format
10 .APP Rozszerzenie pliku Mac OS X Application
11 .APPLESCRIPT Rozszerzenie pliku AppleScript Format
12 .ARSCRIPT Rozszerzenie pliku ArtRage Script
13 .ASB Rozszerzenie pliku Alphacam Stone VB Macro Format
14 .AXF Rozszerzenie pliku ARM Executable Format
15 .AZW2 Rozszerzenie pliku Kindle Active Content App Format
16 .BAT Rozszerzenie pliku Batch Format (executable)
17 .BA_ Rozszerzenie pliku Renamed BAT Format
18 .BEAM Rozszerzenie pliku Compiled Erlang Format
19 .BI? Rozszerzenie pliku LoseThos Binary Executable
20 .CAC Rozszerzenie pliku DBASE IV Executable
21 .CACTION Rozszerzenie pliku Automator Converter Action
22 .CELX Rozszerzenie pliku Celestia Script
23 .CGI Rozszerzenie pliku Common Gateway Interface Script
24 .CMD Rozszerzenie pliku Windows Command Format
25 .COFFEE Rozszerzenie pliku CoffeeScript JavaScript Format
26 .COM Rozszerzenie pliku DOS Command Format
27 .COMMAND Rozszerzenie pliku Terminal Command Format
28 .CYW Rozszerzenie pliku Rbot.CYW Worm Format
29 .DEXE Rozszerzenie pliku Microsoft Virtual PC For Mac Executable
30 .DLD Rozszerzenie pliku EdLog Compiled Program
31 .EAR Rozszerzenie pliku Java Enterprise Archive Format
32 .EBS Rozszerzenie pliku E-Run 1.x Script
33 .EBS2 Rozszerzenie pliku E-Prime E-Run Script Format
34 .EHAM Rozszerzenie pliku ExtraHAM Executable Format
35 .ELF Rozszerzenie pliku ELF Executable Format
36 .ESH Rozszerzenie pliku Extended Shell Batch Format
37 .EX4 Rozszerzenie pliku MetaTrader Program Format
38 .EXE Rozszerzenie pliku Windows Executable Format
39 .EXE1 Rozszerzenie pliku Renamed EXE Format
40 .EXEC Rozszerzenie pliku Unix Executable Format
41 .EXOPC Rozszerzenie pliku ExoPC Application
42 .EX_ Rozszerzenie pliku Compressed Executable Format
43 .EZS Rozszerzenie pliku EZ-R Stats Batch Script
44 .E_E Rozszerzenie pliku Renamed EXE Format
45 .FARRUN Rozszerzenie pliku FAR HTML Batch Script Format
46 .FAS Rozszerzenie pliku Compiled Fast-Load AutoLISP Format
47 .FKY Rozszerzenie pliku FoxPro Macro
48 .FOX Rozszerzenie pliku FoxBase FoxPro Executable Format
49 .FPI Rozszerzenie pliku FPS Creator Intelligence Script
50 .FQY Rozszerzenie pliku FLAMES (FLARE) Command
51 .GADGET Rozszerzenie pliku Windows Gadget
52 .GAMBAS Rozszerzenie pliku Gambas Application
53 .GPE Rozszerzenie pliku GP2X Video Game
54 .GPU Rozszerzenie pliku GP2X Utility Program
55 .HMS Rozszerzenie pliku HostMonitor Script Format
56 .HTA Rozszerzenie pliku HTML Application
57 .IIM Rozszerzenie pliku IMacro Macro Format
58 .IJC Rozszerzenie pliku Java Card Applet Format
59 .IPF Rozszerzenie pliku SMS Installer Script
60 .JAR Rozszerzenie pliku Java Archive Format
61 .JAX Rozszerzenie pliku Java Executable JAR
62 .JSE Rozszerzenie pliku JScript Encoded Format
63 .JSX Rozszerzenie pliku ExtendScript Script Format
64 .KIX Rozszerzenie pliku KiXtart Script Format
65 .KMD Rozszerzenie pliku ABSTAT For Windows Batch
66 .KSH Rozszerzenie pliku Unix Korn Shell Script
67 .LO Rozszerzenie pliku Interleaf Compiled Lisp Format
68 .LS Rozszerzenie pliku LightWave LScript Format
69 .M3G Rozszerzenie pliku Mobile 3D Graphics Program
70 .MAM Rozszerzenie pliku Microsoft Access Macro
71 .MCR Rozszerzenie pliku 3ds Max Macroscript Format
72 .MEL Rozszerzenie pliku Maya Embedded Language Format
73 .MEXW32 Rozszerzenie pliku MATlab Program Executable
74 .MIO Rozszerzenie pliku MioEngine Application Format
75 .MRC Rozszerzenie pliku MIRC Script Format
76 .MS Rozszerzenie pliku 3ds Max Script Format
77 .N Rozszerzenie pliku Neko Bytecode Format
78 .NDR Rozszerzenie pliku RightFax Executable
79 .NEXE Rozszerzenie pliku Chrome Native Client Executable
80 .OAT Rozszerzenie pliku Google Android RunTime Code
81 .ODEX Rozszerzenie pliku Google Android Optimized Executalbe
82 .ORE Rozszerzenie pliku Ore Executable Format
83 .OSX Rozszerzenie pliku PowerPC Executable Format
84 .OTM Rozszerzenie pliku Outlook Macro Format
85 .PAF.EXE Rozszerzenie pliku PortableApps.com Program Format
86 .PHAR Rozszerzenie pliku PHP Archive
87 .PIF Rozszerzenie pliku Program Information Format
88 .PLSC Rozszerzenie pliku Messenger Plus! Live Script Format
89 .PLX Rozszerzenie pliku Perl Executable Format
90 .PPP9 Rozszerzenie pliku Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
91 .PPZ9 Rozszerzenie pliku Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
92 .PRG Rozszerzenie pliku Program Format
93 .PS1 Rozszerzenie pliku Windows PowerShell Cmdlet Format
94 .PWZ Rozszerzenie pliku Microsoft PowerPoint Wizard
95 .PYC Rozszerzenie pliku Python Compiled Format
96 .PYO Rozszerzenie pliku Python Optimized Code
97 .PYZ Rozszerzenie pliku Python Zipped Executable
98 .PYZW Rozszerzenie pliku Python Program Format
99 .QIT Rozszerzenie pliku QIT Trojan Horse Format
100 .QPKG Rozszerzenie pliku Qnap QTS Application Package Format
101 .QPX Rozszerzenie pliku FoxPro Compiled Query Program
102 .RBTX Rozszerzenie pliku NXT Create Pack & Go Package
103 .RBX Rozszerzenie pliku Rembo-C Compiled Script
104 .RGS Rozszerzenie pliku Registry Script
105 .RUN Rozszerzenie pliku Linux Executable Format
106 .RXE Rozszerzenie pliku Lego Mindstorms NXT Executable Program
107 .S2A Rozszerzenie pliku SEAL2 Application
108 .SCAR Rozszerzenie pliku SCAR Script
109 .SCPT Rozszerzenie pliku AppleScript Script Format
110 .SCRIPT Rozszerzenie pliku Generic Script Format
111 .SEED Rozszerzenie pliku Linux Preseed Format
112 .SHB Rozszerzenie pliku Windows Document Shortcut
113 .SKO Rozszerzenie pliku Sage Accounting Executable
114 .SXX Rozszerzenie pliku SAS Stat Studio Module Executable
115 .TCP Rozszerzenie pliku Tally Compiled Program Format
116 .TMS Rozszerzenie pliku Telemate Script
117 .U3P Rozszerzenie pliku U3 Smart Application
118 .UPX Rozszerzenie pliku Ultimate Packer For EXecutables Format
119 .VB Rozszerzenie pliku VBScript Format
120 .VBE Rozszerzenie pliku VBScript Encoded Script Format
121 .VBS Rozszerzenie pliku VBScript Format
122 .VBSCRIPT Rozszerzenie pliku Visual Basic Script
123 .VEXE Rozszerzenie pliku Virus Executable Format
124 .VLX Rozszerzenie pliku Compiled AutoLISP Format
125 .WCM Rozszerzenie pliku WordPerfect Macro
126 .WIDGET Rozszerzenie pliku Yahoo! Widget
127 .WIE Rozszerzenie pliku WordPress Widget Export Data Format
128 .WINCE Rozszerzenie pliku Microsoft Windows CE Program Executable
129 .WINDOWSLIVEGROUP Rozszerzenie pliku Windows Live Mail
130 .WIZ Rozszerzenie pliku Microsoft Wizard Format
131 .WORKFLOW Rozszerzenie pliku Automator Workflow
132 .WPM Rozszerzenie pliku WordPerfect Macro Format
133 .WS Rozszerzenie pliku Windows Script
134 .WSF Rozszerzenie pliku Windows Script Format
135 .WSH Rozszerzenie pliku Windows Script Host Settings
136 .XAP Rozszerzenie pliku Silverlight Application Package
137 .XLM Rozszerzenie pliku Excel Macro
138 .XQT Rozszerzenie pliku SuperCalc Macro Format
139 .XYS Rozszerzenie pliku XYplorer Script Format
140 .ZL9 Rozszerzenie pliku ZoneAlarm Quarantined EXE Format